رزرو هتل


به منظور سنجش پایایی پنل پیامک و قابلیت اطمینان پرسشنامهها از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده گردید، پرسشنامه پنل اس ام اس داراي 4 سازه است پنل اس ام اس که مقدار آلفاي بهدستآمده براي رفتار فروش اخلاقی 745/0 ،اعتماد مشتري به شرکت845/0 ،رضایت پنل پیامک مشتري791/0، وفاداري پنل اس ام اس مشتري 916/0 است. همچنین به منظور سنجش روایی پرسشنامه، دو نوع روایی پنل پیامک محتوایی و پنل اس ام اس روایی سازه درنظرگرفتهشد. دراینراستا پرسشنامه مقدماتی در بین تعدادي از اعضاي نمونه توزیع و بر اساس نظر بیش از ده نفر از خبرگان پنل اس ام اس پژوهش که شامل اساتید و کارشناسان این حوزه است، پنل پیامک اصلاحاتی پنل اس ام اس روي آن صورت گرفت و پرسشنامه نهایی تهیه شد. به دلیل انجام تعدیلات متعدد و اعمال نظر خبرگان میتوان ادعا کرد که ابزار پژوهش از روایی محتوایی لازم برخوردار است. به منظور سنجش روایی سازه از اعتبار همگرا و واگرا (تشخیصی) استفاده شد. مقادیر بار عاملی هر یک از گویهها بالاتر از 6/0 و پنل پیامک مقادیر پنل پیامک معنیداري در سطح خطاي 5 %بیشتر از 96/1 بودند. 2 همچنین مقادیر میانگین واریانس استخراج شده بالاتر از 5/0 و تمام سازهها داراي 3 پایایی ترکیبی بالاتر از 7/0 بودند. مطلوببودن مقادیر این سه شاخص نشان از وجود اعتبار همگرا در آزمونهاي بهکاررفتهاست. همچنین نتایج نشان داد پنل اس ام اس همبستگی بین تمامی سازهها کمتر از مقدار مجذور میانگین واریانس استخراجشده هر یک از سازههاست که نشان از اعتبار واگرا دارد. پنل پیامک در جدول 2 مقادیر هر یک از این شاخصها را مشاهده میکنید.

برچسب ها : پنل پیامک، پنل اس ام اس، پیامک، اس ام اس،
تعداد بازدیدها : 60
،


آمار وبلاگ
  • کل بازدید : 1473
  • بازدید امروز :12
  • بازدید دیروز : 0
  • بازدید این هفته : 12
  • بازدید این ماه : 14
  • تعداد نظرات : 0
  • تعداد کل پست ها : 38
  • افراد آنلاین : 1
امکانات جانبی
بالای صفحه

همراه بلاگ تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد و مسئولیت مطالب درج شده در وبلاگ ها به عهده صاحبان وبلاگ می باشد .
خرید بک لینک X
ساخت وبلاگ
جت پرینتر
چاپگر صنعتی
آموزش زبان در کرج
ترازو رادین
ترازو فروشگاهی
ترازو پرینتر دار
ترازو تره بار
مجله اینترنتی سایتک
ترازو لیبل پرینتر